Animasyon Tanıtım Filmi

animasyonlu tanıtım filmi

Animasyon reklam filmi yapmak şu günlerde şirketlerin hayatını kurtarıyor. Kurumsal ürün veya hizmet tanıtımı kolaylığı sağlayan animasyonlar dijital ve sosyal medya mecralarında yer buluyor. Pandemi şartlarından ötürü reklam çektirmekte zorlanan şirketler için hayli pratik.

Bir animasyon film hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Animasyon, kullanılabilecek teknikler açısından çok esnek bir anlatım biçimidir. Bunun, avantajı olduğu kadar dezavantajları da vardır. Animasyon film oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri görsel bütünlüğün korunmasıdır. Birden fazla tekniğin kullanıldığı filmlerde bunun sağlanması daha da zorlaşmakta bazen de, tarz olarak birbirinden tamamen farklı sahneleri aynı filmde görmek mümkün olmaktadır.

Animasyon filmlerin, “live action” filmlere göre bütçeleri ve yapım süreleri daha fazladır. İş yükünü ve harcanan zamanı minimuma indirecek farklı teknikleri sahnelere dağıtırken, aynı zamanda da sahnelerin görsel bütünlüğünü korumakta gereklidir.

Animasyonunun Gücünü Tanıtım Filmlerinde Kullanmak

Animasyonda can bulan, bütün bir hayal gücüdür. Diyelim ki animasyonda somutlaşan, hayal etme yetisidir. Ve budur en çok da çocukların animasyonu sevmesinin nedeni: Animasyon hayal gücünü harekete geçirmez, daha ziyade animasyonun ta kendisi hareket hâlindeki hayal gücüdür, hayalin kendisidir. Animasyonla birlikte ekranda beliren, salt muhayyeldir. Düşseldir.

Animasyon önemlidir, çünkü bize hem küçük çocukların hem de yetişkinlerin anlayabileceği benzersiz, algılanması kolay bir şekilde hikayeler söyleyebilmemizi, duyguları ve fikirleri iletebilmemizi sağlar. Animasyon, dünyadaki insanları bazen yazma ve canlı aksiyon filmlerinin yapamayacağı şekilde birbirine bağlamaya yardımcı olur. Bugün, herkes bir çizim tableti alıp fikirlerini dünyaya gösterebilir. Çizilmiş figürler komik olabilir veya üzücü veya ciddi bir şeyler yapabilir, izleyicinin daha rahat hissetmesini sağlamak için eğlenceli ya da daha az korkutucu bir his verir. Çoğu zaman, basitçe insanları düşündüren yüreklendirici bir hikaye yapmanın bir yolu olarak animasyonlar kullanılır. Canlı filmlerde, insanlar karakter oynayan bir aktörün görünümüne ve gerçek hayattaki kişiliğine dayalı önyargılar oluşturabilirler. Ancak animasyonlu bir karakter olarak karakter kendi varlıkları gibi hisseder.

Animasyonun kurduğu evrenin, kendine has bir mekânsallığı olduğu kadar, kendine özgü bir zamansallığı da vardır, olmuştur. Piotr Kamler’in filmografisi, mesela, bu duruma iyi bir örnek oluşturur. Kamler, olağanüstü claymation filmi Chronopolis’te lineer zamanı, zaman duyumunu sekteye uğratır, sabuklatır. Filmdeki ölümsüzler zaman geçirir, zaman öldürür. Bir ölümsüz için an yoktur, geçmiş ve gelecek yoktur, her şey ebedi bir şimdidir, ebediyettir, ta ki bir ölümlüyü görene kadar… Ölümsüzler, ölümlüde eylemi, fanilikte hareketi, yani Bergsoncu anlamda ele gelmez bir geçmişin geleceği yutuşunu, yani saf şimdiyi görür. Ölümsüzler, ölümlüye bakarak zamanı [temporality], ölümlü ise ölümsüzlere bakarak zamandışılığı [atemporality] duyumsar. Filmin zamanı ise —bu bağlamda— bölük pörçük, parça pinçik, diyelim ki sayılamayan, ölçüsüz bir zamandır, bir şeyler olup biter, o kadar.

Animasyon Tanıtım Filmi Hazırlanması

Animasyon tanıtım filmi hazırlanırken oluşturulabilecek çeşitli temalar yardımıyla marka bilinirliğinin artması amaç edinilir. Tüm kitleler tarafından merak edilen ve izlenen bu tanıtım filmlerinin eğlenceli ve dikkat çekici olması da yayılmasını hızlandırmaktadır. Bu da markayı, kişiyi ya da kurumları kısa bir sürede geniş kitlelere ulaştırmak anlamına gelir.

Animasyon Tanıtım Filmi

Animasyon videolar sosyal medya platformlarının yükselişe geçmesiyle popülerlik kazanan ve dikkat çekici olmasıyla tercih edilen bir video pazarlama enstrümanıdır. Animasyon karakterler ve hareketli tasarımlarla şekillenen Animasyon Video çalışmaları verilmek istenen mesajı geniş kitlelerle buluşturmak için kullanılabilecek fırsatlar arasındadır.

Animasyon reklamlar:

  • Kurumsal Tanıtım
  • Karşılama Videosu
  • Ekipman Tanıtım
  • Fabrika Tanıtım
  • Eğitim Kurumu Tanıtım
  • Sağlık Kurumu Tanıtım
  • Hizmetlerin Tanıtımı